Zespół Szkół nr 21
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół Nr 21 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

  Drukuj
 

Załącznik nr 1

do Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Zespole Szkół Nr 21 w Warszawie

Warszawa, 26.06.2019 r.

ZSz21. 111.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 21 w Warszawie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy urzędnicze

w Zespole Szkół Nr 21 w Warszawie przy ul. Saskiej 78

1. Nazwa stanowiska pracy: starszy specjalista

2. Niezbędne wymagania:

- kompetencje interpersonalne potrzebne do obsługi osobistej

i telefonicznej interesantów,

- znajomość przepisów dotyczących SIO i archiwizacji

dokumentów,

- podstawowa znajomość obsługi Librus e-Sekretariat

- znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy),

- umiejętność obsługi kserokopiarki, faksu, skanu,

- wykształcenie średnie lub wyższe.

3. Dodatkowe wymagania: komunikatywność i sumienność, umiejętność dobrej organizacji

pracy, sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań,

zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach

ze współpracownikami i interesantami, znajomość programów

komputerowych, których obsługa wchodzi w zakres zadań na

danym stanowisku.

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z prawidłowym i sprawnym

funkcjonowaniem sekretariatu Szkoły.

2) wykonywanie następujących czynności kancelaryjnych:

- przyjmowanie, rejestracja i przekazywanie korespondencji osobom funkcyjnym

- sporządzanie, wysyłanie i doręczanie pism

- rejestracja i znakowanie spraw zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt

- wydawanie na bieżąco dokumentów oraz kopii opinii wcześniej wydanych na

ponowną prośbę osoby zainteresowanej jej wydaniem

- prowadzenie rejestrów: świadectw, arkuszy ocen, legitymacji, informacji o

badaniach oraz przechowywanie kopii tych dokumentów

- archiwizacja i przechowywanie dokumentacji uczniów.

3) obsługa interesantów zgłaszających się do Zespołu Szkół Nr 21:

- telefoniczna

- osobista

- rejestracja i wyznaczanie terminów badań dla uczniów.

4) obsługa Internetu:

- odbieranie i przekazywanie korespondencji pocztą elektroniczną

- przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną.

5) kserowanie arkuszy testowych, pomocy dydaktycznych oraz innych materiałów

wykorzystywanych w pracy Poradni.

6) przygotowywanie sprawozdań i informacji dla potrzeb Wydziału Oświaty

i Wychowania.

7) obsługa programów komputerowych

- System Informacji Oświatowej SIO

- Librus e-Sekretariat

5. Informacja o warunkach pracy:

praca w pełnym wymiarze czasu pracy, przy komputerze

powyżej 4 godzin, w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 21 na I p.

budynku (bez windy), umowa o pracę od 01 września 2019 r.

6. Wymagane dokumenty:

CV, kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, inne

dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach

i umiejętnościach, oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni

z praw publicznych.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 21, w

rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

'zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

8. Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 21

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: konkurs na stanowisko

starszego specjalisty w Zespole Szkół Nr 21 w Warszawie do dnia

30 lipca 2019 r. lub pocztą na adres: Zespół Szkół Nr 21 03-914

Warszawa, ul. Saska 78.

Nr ref.:
Etap:
Stanowisko:
Komórka/Jednostka:
Dzielnica:
Termin składania dokumentów od:
Termin składania dokumentów do:Nr ref. Etap Stanowisko Jednostka Dzielnica Termin Informacje
1/2021 Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji specjalista laborant Zespół Szkół nr 21 Praga Południe 30-06-2021 Szczegóły
1/2011 Archiwum sekretarz szkoły Zespół Szkół Nr 21 Praga Południe 20-07-2011 Szczegóły
1/2011 Archiwum sekretarz szkoły Zespół Szkół Nr 21 Brak 15-07-2011 Szczegóły
1
 
 
Wprowadził Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-04-2011
Aktualizujący Szynkiewicz Anna (ZS nr 21) 26-03-2021
Zatwierdzający Kupiecki Marek 26-03-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-03-2021
Liczba odwiedzin: 2027
Rejestr zmian