Kanał Wyżej
Zbiory

Adres
W szkole prowadzone są następujące Rejestry i Ewidencje:
1. Księga uczniów
2. Księga absolwentów
3. Ewidencja legitymacji szkolnych
4. Rejestr wydawanych zaświadczeń
5. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
6. Rejestr zarządzeń dyrektora
7. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
8. Rejestr korespondencji
9. Rejestr zamówień publicznych
10. Rejestr uchwał Rad pedagogicznych
11. Ewidencja środków trwałych
12. Księga inwentarzowa - pozostałe środki trwałe
13. Księga obiektu budowlanegoOsoba Kontaktowa
 


Numer telefonu
 


Uwagi
Uwagi


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zbiory
Zbiory

Wersja standardowa